En produsent av vindus- og dørkarmer

og listverk, en effektiv leverandør til industrielle kunder og forhandlere!

En moderne og effektiv produksjon, lang erfaring i bransjen.

Samarbeid med ledende produsenter både når det gjelder salg og kjøp.
Vår hovedvirksomhet består av produksjon av fingerskjøtte karmer og listverk i furu.
Som råvare bruker vi komponenter av fingerskjøtt furu. Listverk og karmer overflatebehandles med grunning og hovedmaling.
Les videre